Monitoring kvality podzemných zdrojov pitnej vody je nedostatočný. NKÚ monitoroval, ako Slovensko dodržiava národnú aj európsku legislatívu v oblasti ochrany obyvateľov pred znečistením vodných zdrojov. Výsledky preukázali, že štátne orgány v pôsobnosti rezortu životného prostredia, zodpovedné za monitoring kvality vodných zdrojov, nemajú dostatočné a presné informácie a nefunguje systém včasného varovania. Je to aj dôsledok nedostatkov projektov informatizácie verejnej správy, do ktorej sa investovalo už viac ako miliardu, avšak databázy nie sú prepojené a dostupné.

náhľad videa RTVS