STÁŽE A KURZY


Slovensko:
Moderné prístupy k vedeniu ľudí a tímov
Centrum vzdelávania a hodnotenia Úradu vlády SR, 2020

Slovensko: Manažérske zručnosti a vedenie hodnotiaceho rozhovoru
Centrum vzdelávania a hodnotenia Úradu vlády SR, 2018

Slovensko:  Odborný vzdelávací kurz – Tlačový zákon
Inštitút pre verejnú správu Bratislava, 2009

Slovensko:  Akreditovaný kurz – Komunikácia s médiami
Academia Istropolitana Bratislava, 2008

Slovensko:  Stáž – Slobodný prístup k informáciám
Academia Istropolitana Bratislava, 2007

Švédsko: Politický a stranícky systém
Švédska sociálna demokracia, 2004

USA:  jazykový kurz
ACCL,  2003

Nemecko: Úloha politických strán v spoločnosti
FES, 2001

USA: Občianska spoločnosť
Ministerstvo zahraničných vecí USA, 1999

Veľká Británia: LP – politický marketing, 1998

Švédsko: Politický marketing
OPF, 1997

Francúzsko: Spoločnosť a neziskový sektor
Rada Európy, 1996

Veľká Británia: jazykový kurz
Eduard Language School, 1996

Holandsko: Ľudské práva v 21. storočí
Európska rada braneckých organizácii, 1994

Francúzsko – Ľudské práva v ozbrojených silách
Európske mládežnícke centrum, 1993

Francúzsko: Tretí sektor a mládežnícke organizácie
Európske mládežnícke centrum, 1992