VZDELANIE

European School of Business & Management SE, Praha od 2021

Odborné vzdelávanie v programe kontrolór výkonnostnej kontroly
NKÚ SR, 2018

Akreditovaný kurz (Komunikácii s verejnosťou)
Academia Istropolitana Bratislava, 2008

Rigorózna práca – Politická komunikácia
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici , 2003 – 2005

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 1997 – 2002

Kalifornská postgraduálna škola v USA (Civilno-vojenské vzťahy), 1996

Vysoká vojenská škola letecká gen. M.R. Štefánika v Košiciach, 1991 – 1996

Gymnázium v Banskej Bystrici, 1987 – 1991

Základná škola v Spišskej Novej Vsi, Komenského ul., 1979 – 1987