O MNE

 

PhDr.  Ing. ĽUBOMÍR ANDRASSY

Dátum narodenia: 25. 02. 1973 | Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Manželka: PhDr. Miriam Andrassy

Deti z prvého manželstva: Theodore Alexander (*2010)| Edward Thomas (*2013)

 
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

analytické a odborné články k celospoločenským otázkam, fungovaniu verejnej moci a samosprávy

autor viacerých volebných stratégii (prezidentské voľby, voľby do NR SR, voľby do VÚC a samospráv)

autor odbornej publikácie – Politická komunikácia, Pravidlá publicity a stratégia komunikácie

 
ZÁĽUBY

futbal, lyžovanie, plávanie, judo

čítanie filozofickej, autobiografickej a politologickej literatúry

občianska angažovanosť