AKTIVITY

PEDAGOGICKÉ A ŠKOLIACE AKTIVITY
 • 2021 – súčasnosť:  lektor, Central European Education Institute Bratislava
OBČIANSKE AKTIVITY
 • 2013 – 2015: Správca, Nadácia Bratislava
 • 2013: Ambasádor SR pri príležitosti 25. výročia organizácie mládežníckych projektov EÚ
 • od 2013: Člen Výboru pre média Rady vlády SR pre kultúru
 • 2011: člen výboru pre organizáciu svetového šampionátu v ľadovom hokeji, MS2011 IIHF
 • od 2010: člen občianskeho združenia Áno pre Bratislavu
 • 2007 – 2010: člen Redakčnej a Mediálnej rady Petržalských novín
 • 2004 – 2011: zakladateľ občianskeho združenia Ľ – Fórum, člen predsedníctva
 • 2002 – 2006: poslanec Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi
 • 2002 – 2004: predseda krajskej organizácie SDĽ v Košiciach
 • 1999 – 2002: zakladateľ nadácie Prometheus, člen predsedníctva
 • 1998 – 2001: podpredseda Strany demokratickej ľavice
 • 1994 – 1996: viceprezident Európskej rady braneckých organizácií (ECCO)
 • 1993 – 1996: predseda Zväzu vojenskej mládeže
 • 1993 – 1995: zakladateľ Mladej demokratickej ľavice, člen Slovenskej rady MDĽ
 • 1992 – 1996: člen a podpredseda Akademického senátu VVŠL gen. M.R. Štefánika
 • 1992 – 1993: zakladateľ Zväzu mladých, člen výboru
OCENENIA
 • 2014, 2013, 2011, 2010: celoslovenské ocenenie Hovorca roka
 • InfoČIN 2008: víťaz prestížneho ocenenia Nadácie otvorenej spoločnosti
 • Držiteľ Zlatej plakety Jána Janského za darovanie krvi