PRACOVNÉ POZÍCIE

Najvyšší kontrolný úrad SR
predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR
máj 2022 – súčasnosť

Najvyšší kontrolný úrad SR
podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu SR
september 2020 – 2022

Najvyšší kontrolný úrad SR
garant a predseda projektové tímu pre národný projekt Budovania a rozvoja odborných kapacít za účelom zvyšovania kvality kontrolnej činnosti NKÚ SR
2017 – 2021

Najvyšší kontrolný úrad SR
generálny riaditeľ kancelárie predsedu
júl 2015 – september 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
poradca ministra pre oblasť mládežníckej politiky a komunikáciu
2012 – 2014

Hlavné mesto SR Bratislava
riaditeľ kancelárie primátora, vedúci oddelenia komunikácie a vzťahov s verejnosťou
december 2010 – december 2014

Miestny úrad Bratislava-Petržalka
hovorca samosprávy, poradca starostu
december 2006 – december 2010

Svetová banka na Slovensku
Konzultant pre tvorbu komunikačných stratégii verejných inštitúcií
2008 – 2009

Podnikateľ
oblasť komunikácie a stratégie
2002 – 2006

Národná rada SR
poslanec, zástupca SR v Parlamentnom zhromaždení NATO
1998 – 2002

Strana demokratickej ľavice
vedúci úseku komunikácie a hovorca strany
1997 – 1998

Ministerstvo obrany
špecialista civilno-vojenské vzťahy
1996100