Podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Ľubomír Andrassy bol hosťom v relácii SAMOSPRÁVA Tu a teraz.

Samospráva zabezpečuje oblasti, ktoré sa bezprostredne dotýkajú života obyvateľov. Je to živý mechanizmus, ktorý strategicky rozmýšľa, plánuje a rieši veci. Legislatíva v súvislosti s reformou verejnej správy je v platnosti už dve desaťročia a podľa neho je potrebné tento proces systematicky hodnotiť.

„Zmenil sa aj pohľad na rolu NKÚ vo vzťahu ku kontrole v samosprávach. Už sa nepozeráme len na to, čo konkrétna obec robí a ako nakladá s verejnými financiami, ale aj na to, ako samosprávy realizujú verejné politiky,“ vysvetľuje podpredseda.