Podpredseda NKÚ SR Ľ. Andrassy v Ranných správach RTVS hovorí o fungovaní systému hlavných kontrolórov na Slovensku, o nedostatkoch súčasného systému a potrebe reformy verejnej správy.

„Máme až 215 obcí, ktoré nemajú hlavného kontrolóra a teda nemáme uistenie, že verejné prostriedky získané z daní obyvateľov, sú využívané zákonne a slúžia na svoj účel.“ NKÚ nie je nadradené kontrolórom samospráv, chce však byť ich partnerom a pomáhať im.

Ľ. Andrassy v Ranných správach RTVS

RTVS, 9. októbra 2020