Ochrana pred povodňami (Ľubomír Andrassy, predseda NKÚ SR)

Stav vodných stavieb na našich riekach sa zhoršuje a riziko nedostatočnej ochrany ľudí a ich majetkov pred povodňami je každým dňom vyššie. Strategický štátny podnik, ktorý spravuje a chráni kvalitu a množstvo povrchových a podzemných vôd, stará sa o toky riek aj o protipovodňovú ochranu, je dlhodobo v strate a jeho financovanie je poddimenzované. Hosťom podcastu je predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.

<iframe width=“560″ height=“315″ src=“https://www.youtube.com/embed/AEYOKY7JnE4?si=xP3boDNR9uByVrkC“ title=“YouTube video player“ frameborder=“0″ allow=“accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share“ allowfullscreen></iframe>