Informatizáciu slovenskej spoločnosti riadime zle, výzvou je zvyšovanie digitálnej gramotnosti