Najvyšší kontrolný úrad odhaľuje nehospodárnosť a pochybenia na rôznych úrovniach štátu a verejnej správy. Tvrdí, že z trhovej ekonomiky sa meníme na dotovanú, teda závislú na jednorazových peňažných injekciách. Čo sa s týmito odhaleniami stane ďalej? Nemal by NKÚ väčší rešpekt, ak by politikom a úradníkom mohol ukladať sankcie? Odpovedal Ľubomír Andrassy.