Na odstraňovanie envirozáťaží, ktoré ohrozujú ľudí i prírodu, potrebuje Slovensko miliardu eur. Slovensko nezvláda boj s envirozáťažami po finančnej ani systémovej či manažérskej stránke. Naši kontrolóri zistili, že podiel sanovaných lokalít k celkovo 328 evidovaným znečisteným územiam sa v rokoch 2016 až 2021 zvýšil ani nie o jedno percento. Prostriedky štátneho rozpočtu sa na sanácie nevyčleňujú a európske fondy pokryjú len pätinu potrebných finančných zdrojov.