Zlyhania v elektronizácii zdravotníctva oberajú pacientov o kvalitnú zdravotnú starostlivosť.

Slovenské zdravotníctvo sa prepadá v každej z oblastí elektronizácie, na ktoré sme sa pozreli v rámci troch tohtoročných kontrol. Súbor problémov, ktoré sa už dlhé roky nabaľujú, má spoločného menovateľa – zlyhávajúce ministerstvo zdravotníctva. Chýba strategické plánovanie a finančné riadenie na základe dát a tiež koordinácia kľúčovej verejnej politiky. To všetko má za následok, že dnes nevieme povedať, či objem peňazí smerujúci do slovenského zdravotníctva je postačujúci, či sú peniaze využívané efektívne a hospodárne a či občan, ktorý má nárok na kvalitnú zdravotnú starostlivosť, ju aj v reálnom živote dostane.