Ako sa Pôdohospodárska platobná agentúra dostala v ostatných rokoch do hľadáčika NKÚ až sedemkrát

Aj napriek tomu preverenie plnenia prijatých opatrení, tzv. follow-up kontroly ukázali, že agentúra má naďalej problémy s procesným riadením, účinným nastavením systému vnútornej kontroly, aktívnym používaním informačných systémov a nedostatky zostávajú aj pri práci hodnotiteľoch výziev.