Strany vládní koalice se shodly na společné nominaci Miloslava Kaly na prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu.

Kala řídil Nejvyšší kontrolní úřad posledních devět let, jeho mandát končí k 22. březnu 2022. „Miloslav Kala je pro nás zárukou kontinuity ve vedení Nejvyššího kontrolního úřadu. Její zachování je žádoucí už s ohledem na to, že úřad aktuálně předsedá Evropské organizaci nejvyšších kontrolních institucí,“ uvedl předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.

„Miloslav Kala převzal Nejvyšší kontrolní úřad v době, kdy měl pošramocenou pověst a nízkou důvěru veřejnosti. Během svého působení se zasazoval o to, aby se situace zlepšila a úřad se stal nezávislou institucí, která skutečně pomáhá v úsilí proti neefektivnímu využití veřejných prostředků. Jsem rád, že bude moci na svou dosavadní práci navázat,“ popsal i předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

„Mým cílem je pokračovat v započaté práci, aby NKÚ fungovalo jako nestranná férová instituce. Chci, abychom přistupovali k veřejné správě jako partneři. A přicházeli se smysluplnými návrhy vedoucími ke zlepšení výsledků, hospodárnosti a transparentnosti, což napomůže zlepšení práce úřadu a služeb pro občany,“ popsal Miloslav Kala, který se mimo jiné v minulosti zasadil o schválení novely zákona o NKÚ, která kontrolorům umožnila zařadit do své činnosti audit výkonnosti. Stejně tak novely jednacího řádu vlády, jež zvýšila tlak na přijímání nápravných opatření k nálezům popsaným v kontrolních závěrech.

NKÚ pod Kalovým vedením rovněž uspěl se svou kandidaturou na předsednictví EUROSAI (organizace sdružující nejvyšší kontrolní instituce 52 zemí Evropy) a bude stát v čele této organizace do roku 2024. Prezidenta NKÚ na návrh Poslanecké sněmovny jmenuje prezident republiky.

Zdroj: https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Michalek-Pirati-Miloslav-Kala-do-vedeni-Nejvyssiho-kontrolniho-uradu-695149