Predseda NKI Macedónska a podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy sa zhodli na tom, že úloha najvyšších kontrolných inštitúcii v samospráve je nielen poukazovať na riziká spojené s činnosťou samosprávy, ale aj ponúkať riešenia na ich predchádzanie. Konštatovali to na stretnutí v rámci študijnej návštevy zástupcov NKI, ktorá sa uskutočnila pod záštitou UNDP a Severného Macedónska so zástupcami NKÚ SR. Špeciálne uznanie získala prezentácia slovenského kontrolného orgánu o kontrolnej činnosti úradu v samosprávach.

Podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy tiež vyzdvihol úlohu každého jedného občana, ktorý prostredníctvom aplikácie MuMap može byť “najlepším kontrolórom”. Poukázal tiež na nutnú spoluprácu všetkých kontrolných inštitúcii na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Dôležitú úlohu vidí aj v spolupráci s akademickou obcou.