NKÚ vo svojej správe konštatoval, že vyše polovica z takmer troch tisíc slovenských samospráv je zadlžená. Celkový dlh dosahuje takmer 1,5 miliardy eur, pričom postupne rastie. Mestá a obce si požičiavajú najmä na výstavbu bytov a opravy komunikácií či verejných budov, a že jedným z dôvodov narastania dlhu je nedoriešený systém prenesených kompetencií.

Čo v praxi znamená táto zadlženosť miest a obcí a o tom, ako ju systémovo riešiť, diskutovali v rozhlasovom Klube komunálnej politiky Ľubomír Andrassy, podpredseda NKÚ, Marcela Horáková z Rady Asociácie komunálnych ekonómov, a ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.