Slovensko úspešne zvláda očkovanie detí proti desiatim prenosným ochoreniam. Plošne sa držíme nad úrovňou 95 % zaočkovanosti detskej populácie, máme teda vybudovanú spoločnú imunity voči mnohým nebezpečným infekčným chorobám.

V poslednom čase sa však z dôvodu vplyvu negatívnych kampaní na sociálnych sieťach, či rôznymi dezinformáciami zo strany veľmi úzkej skupiny jednotlivcov v médiách, dostávame pod hranicu kolektívnej imunity“, konštatuje Ľ. Andrassy a zároveň dodáva, že rizikovým regiónom je slovenská metropola, kde sa miera zaočkovaných detí hlavne proti osýpkam, mumpsu a rubeole dostala na úroveň 93 – 94 %. Medzi rizikové regióny sa tiež radia Spišskonovoveský a Levočský okres. Na Spiši sa miera zaočkovanosti detí proti nebezpečnému tetanu, záškrtu, čiernemu kašľu a detskej obrne dostala pod hranicu 90 %.