Podpredseda NKÚ SR Ľubomír Andrassy v Ranných správach RTVS diskutoval o fungovaní protibyrokratického princípu jedenkrát a dosť.

„Za posledných desať rokov sme na Slovensku vyčlenili viac ako miliardu eur na digitalizáciu a informatizáciu spoločnosti, aby občan poskytol štátu informáciu len raz a nemusel ju opakovane predkladať ďalším úradom. Tento princíp však nefunguje aj kvôli chýbajúcej koordinácii zo strany štátu. Naše zistenia z kontrol za posledné roky tiež ukazujú, že samosprávy do dvetisíc obyvateľov nie sú finančne a ani personálne schopné v plnej miere vykonávať kompetencie, ktoré sú im zverené zákonom a občan tak nedostáva služby v požadovanej kvalite.“

Podľa názoru NKÚ je potrebné, aby sa pod gesciou vlády otvorila odborná diskusia zameraná na otázky ďalšej reformy samosprávy.

Podpredseda NKÚ SR Ľubomír Andrassy v RTVS