Ľubomír Andrassy

ŽI SVOJ ŽIVOT TAK, ABY SI SA RAZ ZA SVOJE ČINY NEMUSEL HANBIŤ…

AGENDA

„Ponúkam profesionalitu, osobnú aj morálnu integritu a skúsenosti nevyhnutné pre kompetentný výkon tejto pozície.“

ĽUBOMÍR ANDRASSY

Post predsedu úradu

Výsledok voľby predsedu Najvyššieho kontrolného úradu poslancami slovenského parlamentu prijímam s pokorou a zodpovednosťou. Je to pre mňa záväzok voči širokej verejnosti. Aj preto sa zaväzujem, že svoj mandát budem uplatňovať profesionálne, transparentne a s plnou morálnou i etickou zodpovednosťou ústavného činiteľa. Mojím úsilím bude rozvíjať aktívnu spoluprácu kontrolného úradu s parlamentom, štátnymi a verejnými inštitúciami, ale aj občianskou spoločnosťou. Som presvedčený, že je to jedna z ciest, ako národná autorita pre oblasť externej kontroly môže zvýšiť svoju kompetentnosť v očiach verejnosti, ale tiež posilniť dôveru širokej verejnosti voči štátnym a verejným inštitúciám.

Čítaj viac

Moja práca

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD …..

VIDEO: Sulík bagatelizuje, za Expo v Dubaji nesie politickú zodpovednosť
Podcast: o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete
ĽUBOMÍR ANDRASSY logo

Napíšte mi

MÁTE IDEU, KTORÚ CHCETE ZDIEĽAŤ SO MNOU?

Kontaktujte ma