Ľubomír Andrassy

ŽI SVOJ ŽIVOT TAK, ABY SI SA RAZ ZA SVOJE ČINY NEMUSEL HANBIŤ…

ŽIVOTOPIS

“ Ži svoj život tak, aby si sa raz za svoje činy nemusel hanbiť…“

ĽUBOMÍR ANDRASSY

spoločnosť a my

Hovoriť znamená veľa, ale mlčanie je často viac ako zlato. Myslím si, že toto pravidlo sa aj v mojom živote viackrát potvrdilo. Napriek tomuto poznaniu mám stále chuť verejne povedať svoj názor. Ako vnímam spoločenské dianie, ako sa pozerám na dianie okolo seba vo sfére verejnej. Ak máte záujem spoznať môj uhol pohľadu na aktuálne témy, nech sa páči. Som Vám vďačný, že si moje myšlienky prečítate.

Čítaj viac

Moja práca

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD …..

VIDEO: Hodnotenie cieľov verejných politík v kontexte princípu zúčtovateľnosti
VIDEO: Letné štúdio NKÚ 2021
ĽUBOMÍR ANDRASSY logo

Napíšte mi

MÁTE IDEU, KTORÚ CHCETE ZDIEĽAŤ SO MNOU?

Kontaktujte ma